Studiedagen

Schooljaar 2017-2018

21 eeuwse vaardigheden  woensdag 6 september 2017
Oudergesprekken maandagavond 9 oktober 2017
Onderbouwd donderdag 19 oktober 2017 groep 1 en 2 hele dag vrij
AVI toetsen vrijdagochtend 20 oktober 2017 groep 2 ochtend vrij
Werkmiddag groepsplannen donderdagmiddag 15 februari 2018 groep 1 t/m 8 middag vrij