Ouderraad

Ouderraad

Op dit moment bestaat het bestuur van de ouder vereniging van RK basisschool St. Stephanus Bornerbroek uit 9 personen, te weten: Nicole Wekamp(voorzitter), Monique Slot (secretaresse), Jeroen Slaghekke (penningmeester), Margje Ramakers, Brigitte Bouwman, Martine Peeze, Turkan Exterkate, Erwin Kuilder en Ingrid Westen.

Dit bestuur, genoemd de ouderraad, vertegenwoordigt de ouders/verzorgers van alle kinderen die het basisonderwijs volgen aan de genoemde school. Alle ouders/verzorgers worden geacht lid te worden van de oudervereniging, tenzij men zich schriftelijk afmeldt, met opgave van reden. De vereniging wil haar leden zo goed mogelijk informeren over zaken die het onderwijs aan de kinderen betreffen. Hiervoor worden bij gelegenheid thema-avonden georganiseerd en wordt eventuele informatie via de maandelijkse nieuwsbrief aan alle leden doorgegeven.
 
De oudervereniging werkt aan de hand van een reglement, dat voor iedere ouder/verzorger beschikbaar is, alle taken en bevoegdheden van de ouderraad zijn vastgelegd in dit reglement. De ouderraad is tevens een spreekbuis voor ouders/verzorgers van en naar de schoolleiding (niet voor individuele leerling problemen). Bij de hoofdingang van de school is een brievenbus voor post van ouders naar de oudervereniging, maar het is makkelijker als u de leden van de ouderraad persoonlijk aanspreekt. 
 
De ouderraad en de schoolleiding vergaderen gemiddeld 6 x per jaar. Eenmaal per jaar is er een algemene ledenvergadering, deze wordt meestal gehouden aan het begin van het schooljaar. 
 
De jaarlijkse ouderbijdrage is € 40,00 per kind per jaar. De vereniging organiseert in samenwerking met de school onder andere de volgende activiteiten:

* Sinterklaas
* Kerstviering
* Kindercarnaval
* Paasviering
* Klusavond
* Pinksterfeesten
* Schoolreisje
 
De ouderraad biedt tevens ondersteuning bij diverse andere activiteiten die door school georganiseerd worden.

Klassenouders:

  • Groep 1 - Nicole Wekamp
  • Groep 2 - Ingrid Westen
  • Groep 3 - Margje Ramakers
  • Groep 4 -  Monique Slot
  • Groep 5 - Brigitte Tijhuis
  • Groep 6 - Martine Peeze
  • Groep 7 - Erwin Kuilder
  • Groep 8 - Turkan Exterkate

Tenslotte is de organisatie van het overblijven en de verkeersbrigadiers ook een activiteit die bij de oudervereniging belegd is.
 
Als u vragen en/of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met één van de leden van de ouderraad.